تاریخ تکواندوی ایران، تنها تصاویری که روند تمرینات و مسابقات و .. را در طی سال های گذشته نشان می دهد نیست؛ گو این که این تصاویر نیز در نوع خود جذاب و تماشایی اند.
اما باید دانست که در زیر پوست تکواندوی ایران داستان هایی نهفته است که باید واکاوی شده و در ابتدا می بایست بدنه میانی جامعه تکواندو از آن آگاهی یابند. جمعیت قابل ملاحضه ای که در چارچوب زندگانی عافیت طلبی از آغاز ورود به تکواندو سر به باشگاه نهاده، طبق سنوات دان گرفته و در زمان مقرر گواهینامه های مربی گری و یا داوری و ... گرفته اند و عمدتاً نیز رنج سرشار مبارزه گر شدن را بر جان نخریده اند؛ و دوم، این نسل جوان است که باید به تاریخ حقیقی تکواندو واقف شود، تا خود آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا می خواهد راه نسل های پیشین را طی کرده و منفعلانه، فرمان بری از اجنبیان را پیشه سازد یا به گونه ای مسئولانه تر رفتار نماید؟

تاریخ تکواندوی ایران را تنها اطاعت محض از غیرمتخصصان چسبیده ای که با استفاده از تکواندوکارانِ جاده صاف کن خود، بیش از سی سال است که بر ارکان تکواندوی دولتی حکم رانی می کنند، تشکیل نمی دهد. چسبیده هایی که حتا اندک صداها را نیز در دهۀ هفتاد خورشیدی با تهمت و پاپوش و افترا تاکنون خاموش ساخته و به طور هدف مند آن سربلندان را مجبور به خانه نشینی، تبعید و یا درگیر گرفتاری های روزمره و ... کرده اند. 

کانون تکواندوکاران ایران

تاریخ تکواندوی ایران، روایت سیاه اختناق، سرکوب و نقض آشکار قانون به دست کارگزاران منفور دولتی غیرورزشی است که برای نیل به اهداف پلید خود از رانت این ورزش پاک استفاده کرده اند. سینه سوختگان واقعی این ورزش را ناجوانمردانه مورد هجمه و هتاکی قرار داده اند و به جرم تکواندو! بدترین دشواری ها را برایشان فراهم آورده اند ... 
تاریخ پر افتخار پایـمـردی آزاد مردانی است که هیج گاه در برابر فرومایـگان سر خـم نکردند ...

به کوری چشم حاسـدان و مـعاندان، پرچــم کانون تکوانـدوکاران ایران هـمواره بالاســـت ... 

 

سید احسان پیرایش 

نماینده کانون در استان تهران

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1393    | توسط: روابط عمومی نمایندگی کانون تکواندوكاران در استان تهران    |    | نظرات()