بیدار باش هیات تكواندو استان تهران پس از گذشت سیزده سال از درگذشت مرحوم فكوری!

جمعه گذشته مسابقاتی با عنوان گرامیداشت مرحوم منصور فكوری توسط هیات تكواندو تهران برگزار شد.


اصل برگزاری این رقابت ها به نام استاد فكوری جای تقدیر و البته خسته نباشید دارد.
اما پرسش این جاست كه چرا پس از گذشت سیزده سال از فقدان زنده یاد فكوری، مسابقاتی با نام آن عزیز توسط یك ارگان دولتی تكواندو برگزار می گردد؟!

آیا برخی شاگردان و كسانی كه بانی این كار پسندیده بودند، پس از گذشت قریب 745/4روز از درگذشت استاد فكوری به تازگی متوجه فقدان این سرمایه ملی تكواندو ایران شده اند؟! یا گرامیداشت چندین باره در طی سالیان گذشته و البته اخیر كانون تكواندوكاران ایران از منصور فكوری سبب ساز برگزاری رقابت هایی با یاد و نام آن شادروان در آن ساختار گردید؟

البته در طی چهارده سال گذشته موارد الگو برداری از اولین نهاد مدنی ورزش ایران توسط نهادهای مختلف ورزشی از جمله ساختار دولتی تكواندو به كرات صورت گرفته كه موجبات رضایت متولیان كانون را به همراه داشته است؛ زیرا تمام الهام گیری ها از كانون تکواندوکاران ایران موجب برداشتن گامی روبه جلو برای ورزش كشور شده و مجموعه تلاش گر و صادق كانون را به اهداف عالی خود كه پیشرفت ورزش ایران در تمام زمینه هاست، نزدیك تر ساخته است.

سخن كوتاه كنیم و فقط یك نكته؛ ای كاش همیشه پهلوان زنده را عشق نباشد.

یا علی.

 

                        نشریه نیرو/ 27 آذر 1381                  

نشریه نیرو/ 27 آذر 1381.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 شهریور 1392    | توسط: روابط عمومی نمایندگی کانون تکواندوكاران در استان تهران    |    | نظرات()